Solo vocal part (insert); VI. Trova: "Tenho tantàs saùdades…", p. 8