2. Brich dem Hungrigen dein Brot [BWV 39]; Chorus: "Brich dem Hungrigen", fol. 40v