Vredebreuk met die van Algiers op den 20 Febr, 1755, en Vertrek van den Nederlandschen Consul / S. Fokke in.