Aanmoediging voor alle vrome Patriotten, om goed en bloed ter bescherming van Godsdienst en Vryheid op te Offeren