Kristen Koningen, Vorsten en Turken Couranten-Spelvoor 't jaar 1699