Het groote Stookhuis Der Princen dezes Tijds, in Europe