Ambassadeur van Lucifer. Onlancke uyt de helle inde werelt ghesonden / omeen groot mes / daer hy dapper mede soude connen Op-snijden (dat is lieghen) te coppen. Uytghebelt op den aert der Caluinisten

Image not available
Ambassadeur van Lucifer. Onlancke uyt de helle inde werelt ghesonden / omeen groot mes / daer hy dapper mede soude connen Op-snijden (dat is lieghen) te coppen. Uytghebelt op den aert der Caluinisten
Anno InDe sCrIbIte VbI sIt reX boheMIae [1621?]
Peel 0121
Published: 
Anno. InDe sCrIbIte VbI sIt reX boheMIae [1621?]
Provenance: 
Formerly owned by Sir Robert Peel.
Notes: 

Watermark: unknown.

Century: 
Classification: 
Department: