Agatharchia vel Epitoma conditionum boni principis.