Historiated borders

Ferrara, Italy, ca. 1461.
MS M.227

Ferrara, Italy, ca. 1480.
MS M.187

Rouen, France, early 16th century
MS M.174

France, perhaps Tours, ca. 1500.
MS M.12

Italy (Lombardy, Milan or Pavia), ca. 1385-1390.
MS M.943
Padua, Italy, February 8, 1597.
MS M.550
Pisa, Italy, 1543-1599.
MS M.320

Venice, Italy, Nov. 13, 1539.
MS M.354
Naples, Italy, late 15th century.
MS M.403

Florence, Italy, 1300-1332
MS M.795