Terris, Adolphe

Adolphe Terris
1820-1900
1860-65
2013.86