Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn
1606-1669
Woman with a Child Descending a Staircase
ca. 1636
I, 191
Classification: 
Department: 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn
1606-1669
The Bulwark De Rose and the Windmill De Smeerpot, Amsterdam
ca. 1649-1652
2006.47
Classification: 
Department: