Wedding books

De årlige Evangelier och Epistlar med der till hörande Collecter och Böner : Jemte de wanlige Kyrko- och Communion-Böner.

Stockholm : Tryckte hos P.A. Norstedt & Söner, 1824.
PML 78502
Department: 

Den Swenska Psalm-Boken af Konungen Gillad och Stadsastad are 1819.

Nyköping : P. E. Winge, 1824.
PML 78503
Department: 

Ter Bruilofte van den Here Johannes Hoebé, en Mejufrouw Elisabeth Catharinia Jolles.

Amsterdam : , 25 Oct., 1763
PML 66268-69
Department: 
Milan, Italy, ca. 1450-1466.
MS M.1148