Earrings

Belt Mount Earrings

$29.95

Cypriot Shield Earrings

$45.00

Eagles Earrings

$29.95

Gallo-Roman Frog Earrings

$29.95

Jane Austen Earrings

$29.95

La Petite Danseuse Earrings

$19.95

Lindau Gospels Earrings

$39.95

Mesopotamian Blue Triangle Earrings

$29.95